PETAR & KIRIL RAPONSKI

1,984 views

PETAR & KIRIL RAPONSKI

MOISES / BG 23-27400

4 Final Race Forro – Hungary (450 km)

205 Semifinal Race Horea (333 km)
51 Zalau (250 km)
790 Valcele (180 km)

108 Ludus (140 km)

1 ACE PIGEON

BREEDER: PETAR & KIRIL RAPONSKI

SOLD BY: INT. DERBY BRASOV O.L.R.

Auction Ended

Item condition: New

X